• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Бібліотека

Бібліотека

Заповіді справжнього читача

  • Пам’ятай, що читання – одна з найважливіших, найпотрібніших, найсерйозніших робіт не “між іншим”./Files/images/Kniga-3.jpg
  • Навчися користуватися змістом книги.
  • Хоча б одну з читаних тобою останнім часом книг читай з закладкою, помітками олівцем, повертайся іноді до прочитаного.
  • Закриваючи книгу, навіть прочитавши тільки частину її, подумай, що запам’яталося, схвилювало, налякало, утішило, вразило, здивувало.
  • Не залишай книгу не дочитаною без серйозних причин.
  • Постарайся самостійно розібратися у всьому, пояснення незрозумілих слів шукай у тлумачних словниках.
  • Книга добре і надовго запам’ятовується, якщо її розповісти другові, батькам.

Правила поводження з книгою

1. Обгорни книгу в папір – не бруднитиметься обкладинка./Files/images/dbdee13c60c9204fee7ec8d256b5f9fa.gif

2. Не читай книгу під час їжі – можеш забруднити її.

3. Бери книжку завжди чистими руками, не слинь пальців, коли перегортаєш сторінки – від цього сторінки брудняться.

4. Не клади в книгу олівці, ручки та інші товсті предмети – від цього рветься палітурка.

5. Не загинай ріжків на сторінках книг – ріжки відриваються і псується книга – користуйся закладкою

6. Не рви сторінок, не малюй, не пиши нічого в книзі, не роби в ній ніяких поміток ручкою.

7. Не перегинай книгу – від цього вириваються сторінки.

8. Перегортаючи прочитану сторінку, держи її за верхній край.

9. Не читай книгу на сонці – від цього вигорають сторінки

Як вибирати книгу

Книг дуже багато. Прочитати всі просто неможливо. Отже треба вибрати найцікавіші з них, найпотрібніші. А як це зробити?/Files/images/e8b094b7950d327c31c53f3be710d585.gif

1. Зверніть увагу на елементи книги, це:
- обкладинка;
- корінець;
- сторінки;
- ілюстрації;
- титульна сторінка.

2. На титульній сторінці розміщені вихідні дані про книгу, це:
- автор книги;
- для якого віку видана книга;
- назва книги;
- коли вийшла з друку і де саме;
- яке видавництво її друкувало.

3. З другої сторони титульної сторінки поміщена коротка анотація на книгу (про що розповідається в книзі, хто художник і інші дані)

4. На початку книги є передмова, з неї ви дізнаєтесь про автора книги, які книги він ще написав.

5. В кінці книги є зміст. Він теж розкриває вам про що розповідає книга.

6. Зверніться до книжкових виставок. Книжкові виставки є на різну тематику.

7. Зверніть увагу на рекомендаційні списки літератури. По них можна вибрати цікаву книгу.

8. Каталоги і картотеки, бібліографічні покажчики також допоможуть вам вибрати книгу.

9. Можна вибрати книгу за рекомендацією бібліотекаря або товариша.

Як користуватися довідковим апаратом бібліотеки

Культура читання – це вміння знаходити в бібліотеці потрібні книжки або статті./Files/images/0115f0dcae42e13f938756ba5ea919e4.gif
Все, що можна дізнатися про книжку, не читаючи, належить до її довідкового апарату:
- титульний лист;
- зміст;
- передмова;
- анотація;
- ілюстрації або фотографії./Files/images/162334dd5e4ff913eb3e1447696dee30.gif

Кожний учень повинен уміти працювати з довідково-бібліографічним апаратом бібліотеки, до якого входять:
- алфавітний каталог;
- систематичний каталог;
- тематична картотека;
- довідкова література;
- бібліографічні посібники;
- рекомендаційні списки, пам’ятки.

Правила користування
бібліотечно-бібліографічним апаратом бібліотеки

1. Алфавітний каталог – це бібліографічне джерело, де бібліографічні картки розташовані за алфавітом прізвищ авторів книг (або статей). Алфавітним каталогом можна скористатися, коли відомий автор потрібної книжки./Files/images/379px-41_11_1.jpg

2. Систематичний каталог – це бібліографічне джерело, де бібліографічні картки розташовані за системою знань. Тобто за таблицями бібліотечно-бібліографічного каталогу (ББК). За цією системою кожній науці належить свій номер (від 1 до 99 ).

3. Тематична картотека – бібліографічне джерело, де картки зібрані за тематичним принципом. Наприклад:
- тематична картотека статей з народознавства тощо.

4. Довідкова література – це словники, довідники, енциклопедії.

5. Бібліографічні посібники – це книги про книги.

Як читати книгу

1. Читати треба не поспішаючи, уважно, замислюючись над кожним незрозумілим словом. Інакше ви неправильно зрозумієте книгу./Files/images/rybuf.jpg

2. Розвивайте своє уявлення. Письменник, створюючи художні твори, вибирає самі необхідні і лаконічні слова. Ви бачите великий, незвичайний світ чужими очима того, хто багато подорожував, пережив, багато знає. Прочитавши книгу ви станете досвідченішими.

3. Читайте вдумливо. Зустрівши нову, цікаву думку, постарайтеся зрозуміти її, подумати, чи погоджуєтесь ви з нею. Одна глибоко продумана книга варта багатьох книг, прочитаних поверхово.

4. Поміркуйте, що хотів сказати автор своєю книгою, яка головна думка, ідея.

5. Подумайте і над заголовком книги. Що автор хотів сказати в ній?

6. Уважно розглядайте ілюстрації. Це доповнить ваше уявлення про прочитане, допоможе краще зрозуміти почуття героїв./Files/images/книгаur.png

7. В багатьох книгах є вступні статті, передмови. Читайте їх. З передмови можна дізнатись для кого призначена книга, про історію її створення, про достовірність фактів описаних в ній.

8. Не в кожній книзі є передмова. В таких випадках треба обов’язково ознайомитися з анотацією (тобто про що розповідається в книзі), розміщеною на звороті титульного аркуша або на передостанній сторінці книжки.

9. Післямова – найчастіше є в книгах, зміст яких начебто не закінчено або якщо доля книжки чи її автора вимагають додаткових пояснень.

10. Ведіть щоденник читання, де записуйте відомості про прочитану книгу. Чим сподобалась книга, які думки вона визвала. Пройде час, забудуться імена героїв, автор і назва книги, а відкриєте щоденник читання і все згадаєте.

Як працювати з підручником

1. Для того, щоб навчитися працювати з підручником, необхідно, насамперед звернути увагу на його структуру. Він складається з великих частин або розділів, які, у свою чергу, поділені на параграфи та підпараграфи. Зроблено це для того, щоб полегшити засвоєння матеріалу. Не прагніть “проковтнути” за один присід зміст усього параграфа. Робіть це поетапно: за один раз уважно й вдумливо прочитуйте не більш ніж підпараграф./Files/images/school2148.gif

2. Щоб добре засвоїти матеріал підпараграфа, його треба перечитати тричі:
- вперше – щоб усвідомити його загальний зміст і головну ідею.
- вдруге – щоб розібратися з усіма незрозумілостями, з’ясувати зміст незрозумілих понять.
- втретє – здійснюють з метою виокремити в певній послідовності головні питання й тези, які розглядаються у цьому параграфі (скласти план).

3. Не слід забувати про ілюстрації, які є в підручнику. Вони не тільки допомагають краще зрозуміти матеріал, а й надають додаткову інформацію, є його доповненням.

4. Наприкінці кожного параграфа й розділу наведені запитання і завдання. Вони спрямовані на самоперевірку, закріплення й творче застосування вивченого матеріалу, вироблення вмінь і навичок.

5. Кожний розділ підручника закінчується підсумками і висновками, які відтворюють його головний зміст.

6. Нарешті, зверніть увагу й на те, що в підручнику існують певні шрифтові виділення та умовні позначення, які можуть допомогти вам правильно організувати процес засвоєння матеріалу:
- напівжирним шрифтом виділені найважливіші поняття, які треба обов’язково знати.
- дрібнішими літерами може бути набраний додатковий або пояснювальний матеріал, що не є обов’язковим.

Як працювати з книгою

1. Для ознайомлення в загальних рисах зі змістом книги необхідно:
- прочитати титульну сторінку – прізвище автора, заголовок, рік видання;
- прочитати анотацію (коротку інформацію про цю книгу), вміщену на зворотному боці титульної сторінки;
- уважно ознайомитися зі змістом, вміщеним або в кінці книги, або після титульної сторінки;
- прочитати передмову або вступ./Files/images/сова.jpg

2. Під час читання звернути увагу на:
- назви окремих розділів, частин, параграфів і т.ін.;
- вдумливо ставитись до слів і словосполучень, виділених різними шрифтами (курсивом, р о з р я д к о ю, півжирним та ін.);
- з’ясувати значення незрозумілих слів за допомогою словників та енциклопедій;
- звернути увагу на посилання (позначаються зірочкою або цифрою) і зразу ж уважно прочитати пояснення (внизу сторінки).

3. Для засвоєння змісту прочитаного необхідно:
- поділити прочитаний матеріал на частини, виділити в них найголовніше;
- скласти план (простий, складний), тематичні виписки, тези або конспект.

Як написати відгук про книгу

Варіант 1.
Відгук - це ваша власна думка про зміст книги, оцінка її позитивних і негативних якостей.
Дуже уважно прочитай книгу. Обдумай її зміст, з'ясуй:
- про що говориться в книзі;
- хто головний герой;
- чи подобаються тобі характери героїв та їхні вчинки;
- які питання виникли під час читання;
- що тобі в книзі не сподобалося.

Про науково-популярну книгу відгук пишеться по-іншому./Files/images/school2149.gif
Подумай над такими питаннями:
- чи зацікавила тебе книга;
- про що нове ти дізнався з неї;
- чи хочеш продовжувати читання на таку ж тему;
- чи не важка книга за змістом і за формою викладення;
- що не подобається тобі в книзі.

Варіант 2.
1. Обов'язково вкажіть автора і назву книги.
2. Тема і основна думка твору.
3. Де і коли відбуваються зображені у ньому події.
4. Запишіть, які епізоди викликали у вас найсильніші враження.
5. Вкажіть, що сподобалося, а що ні, і чому.
6. Напишіть про героїв книги, їхні вчинки, ці¬каві випадки.
7. Зверніть увагу на мову твору, оформлення книги.
8. Вкажіть чим збагатив вас твір, над яким пи¬танням змусив задуматися, чи допомогли вам під час читання ілюстрації.
9. Виберіть форму вашого відгуку (лист до то¬вариша, до автора твору, лист у видавни¬цтво, стаття у стінгазету).
10. Визначте стиль вашого відгуку.
11. Подбайте, щоб у заголовку було виражено основну думку.

Щоденник читання

Що ж потрібно для того, щоб добре запам’ятати прочитану книгу?
Читати уважно, не поспішаючи. Але це ще не все. Треба не тільки уважно читати, але і робити записи про прочитане, записувати свої думки, складати конспекти.
Щоб краще засвоїти зміст книги, зрозуміти вчинки героїв, оцінити і надовго запам’ятати її, ви повинні привчити себе читати з олівцем і про кожну прочитану книгу робити короткі записи в зошит, який називається Щоденником читання./Files/images/перо.gif

Для щоденника можна використати загальний зошит, а можна шкільний.
В ньому ви запишете:
1. Дату прочитання книги.
2. Прізвище автора.
3. Назва твору.
4. Про що цей твір (потрібно в декількох словах виразити зміст книги, сказати про основне в ній:
- чи подобається вам книга, її герої, якщо подобається, то чому?
- якщо книга не подобається, про це теж треба зробити запис.)
5. Ваші враження про прочитану книгу.

Як працювати над тематичними виписками

1. Вибрати з тексту необхідний матеріал і виписати його на картки у вигляді цитати в такій послідовності: /Files/images/карандаш.gif
- цитата;
- прізвище та ініціали автора твору;
- назва твору;
- видавництво;
- рік і місце видання;
- розділ книги чи том;
- сторінка.

2. Якщо з цієї сторінки беруться ще цитати, то посилання на джерело робиться так: «Так само».

3. Коли ж цитата береться з іншої сторінки книжки, то пишеться: «Там само» й вказується сторінка.

4. Чужі слова потрібно наводити з абсолютною точністю, не вириваючи їх із контексту.

5. Якщо під час цитування доводиться робити пропуски окремих слів, то в цитаті замість пропущених слів ставляться три крапки (...).

6. Цитати у вигляді самостійного речення оформляються за правилами пунктуації при прямій мові.

7. Якщо цитата є складовою частиною думки того, хто пише, то вона береться в лапки і пишеться з малої букви.

8. На полях перед цитатою або у верхній частині доцільно давати її короткий заголовок, тобто одним чи декількома словами передати основний зміст цитованого тексту.

Розклад роботи шкільної бібліотекиТарасівського НВК

Щодня з 12.00 до 16.00. Остання п'ятниця місяця - санітарний день. Ми Вас чекаємо!

Керує бібліотекою –Герасименко Даша Олександрівна

Основними завданнями бібліотеки є:

· - забезпечення учбово-виховного процесу;

· - формування навиків незалежного бібліотечного користувача: навчання пошуку, відбору і критичній оцінці інформації;

· - забезпечення якісного комплектування фондів;

· - сприяння підвищення методичної і педагогічної майстерності вчителів;

· - формування інформаційної культури, любові до книги, культури читання;

· - забезпечення умов для вільного розвитку особи.

Школа забезпечена всіма учбовими матеріалами. Регулярно бібліотека поповнюється новими виданнями підручників і художньої літератури.У читальному залі бібліотеки можна попрацювати з науковою і художньою літературою.

Бібліотека систематично проводить роботу по вихованню у учнів дбайливого відношення до книг:

· - індивідуальні і колективні бесіди

· - рейди-перевірки.

Форми роботи бібліотеки:

· - тематичні книжкові виставки

· - оформлення бібліотечних стендів

· - просвітницька робота з читачами

· - анкетування

· - проведення літературних конкурсів

Кiлькiсть переглядiв: 392

Коментарi